Bel mij terug

Heeft u vragen over onze producten en diensten en wilt u dat wij telefonisch contact opnemen? Vul onderstaand formulier in en wij bellen u terug.

  Uw Naam

  Uw telefoonnummer

  Uw e-mailadres

  Toelichting

  Aanvraag TVL

  De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan aangevraagd worden voor degene die ook reeds de € 4.000 tegemoetkoming hebben aangevraagd. Het gaat om de periode juni t/m september 2020. De hoogte van de subsidie hangt af van de hoogte van de vasten lasten (excl. personeelskosten) en het omzetverlies. Het omzetverlies moet minimaal 30% bedragen.

  Aanvragen
  Dit kan door middel van onderstaande link:
   www.rvo.nl/tvl 

  Vaste lasten
  Dit zijn kosten zoals huur,pacht, onderhoud, verzekering, afschrijving, leasecontracten, abonnementen, enz. Kortom kosten die doorlopen ondanks de omzetdaling. Let op personeelskosten en rentebetalingen vallen hier niet onder!

  SBI code
  Check hier je SBI code (staat op kamer van koophandel uittreksel):
  lijst met vastgestelde SBI-codes

  Hoe wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) berekend?

  • De tegemoetkoming wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
  • De berekening van de subsidie is:
   Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.
  • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal €1.000 en maximaal €50.000.
  • Rekenvoorbeeld 1: 
   • Bedrijf A verdiende in juni t/m september 2019 €600.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
   • Bedrijf A schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €300.000 (50%) minder omzet heeft;
   • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 40%. Op basis van de normale omzet is dat €600.000 x 40% = €240.000. Bedrijf A komt in aanmerking voor de TVL, omdat het meer dan €4.000 aan vaste lasten heeft;
   • Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed;
   • Berekening: €600.000 x 50% x 40% x 50%= €60.000.
   • Bedrijf A krijgt het maximum bedrag van €50.000 met een voorschot van €40.000 (80%)
     
  • Rekenvoorbeeld 2: 
   • Bedrijf B verdiende in juni t/m september 2019 €20.000 euro van zijn omzet (referentieomzet) en laat dit met zijn btw-aangifte zien;
   • Bedrijf B schat in dat het van juni t/m september 2020, door de coronacrisis, €10.000 (50%) minder omzet heeft;
   • Het deel vaste lasten in deze sector is vastgesteld op 10%. Op basis van de normale omzet is dat €20.000 x 10% = €2.000.
   • Bedrijf B valt daarmee onder de grens van €4.000 aan vaste lasten en komt niet in aanmerking voor de TVL.
     
  • Bedrijven vragen, vóór 1 april 2021, vaststelling van de subsidie via RVO;
  • Is het omzetverlies gelijk gebleven, dan ontvangt het bedrijf de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvangt het bedrijf minder dan 20% of moet het bedrijf subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger dan verwacht, dan ontvangt het bedrijf alsnog een hoger subsidiebedrag tot het maximum van €50.000;
  • Deze tegemoetkoming is voor vier maanden, van 1 juni tot en met 30 september 2020.

  Benodigde gegevens

  • Overzicht vaste lasten;
  • Omzetgegevens aan de hand van de BTW aangifte 2019 2e kwartaal en 3e kwartaal;
  • Verwachte omzet 2e en 3e kwartaal 2020.

  Voor vragen kunt u ons altijd contact met ons opnemen door te mailen info@first-choice.nl of bellen naar 0115 691496.

  Contactgegevens

  Stationsstraat 5
  4571 LA Axel
  +31 (0) 115-691496
  info@first-choice.nl
  KvK nummer: 83284672