Bel mij terug

Heeft u vragen over onze producten en diensten en wilt u dat wij telefonisch contact opnemen? Vul onderstaand formulier in en wij bellen u terug.

  Uw Naam

  Uw telefoonnummer

  Uw e-mailadres

  Toelichting

  NOW 2.0-regeling

  Het kabinet heeft de voorwaarden van de nieuwe NOW 2.0-regeling bekend gemaakt. U kunt vanaf 6 juli (vandaag) subsidie aanvragen bij het UWV, mits u tenminste 20% omzetverlies verwacht.

  Hoogte van de subsidie
  Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de NOW subsidie voor u is. De omzetdaling voor de NOW 2.0 wordt vastgesteld over een periode van vier maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien u ook NOW 1.0 heeft aanvraagt moet de omzetperiode aansluiten op de periode die u heeft gekozen bij de NOW 1.0. Voor beide subsidies geldt dat overige subsidies die u in het kader van de coronacrisis ontvangt als omzet meetellen. Als uw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

  Loonsom
  Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte maart 2020 bij de Belastingdienst automatisch over. Uw werkgeverslasten worden bij de NOW 2.0 voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies en premies werknemersverzekeringen.

  Voorschot 
  Het voorschot dat wordt uitgekeerd is gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en bedraagt maximaal 90% van de loonsom.  U ontvangt over dit bedrag een voorschot van 80%. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom – zoals gebruikt bij het voorschot – vergeleken met de loonsom van de  vier-maandsperiode juni 2020 tot en met september 2020.

  Ontslag
  Als u in het subsidietijdvak bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt voor één of meerdere werknemers, wordt de subsidie bij de vaststelling voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de maximaal te vergoeden loonsom (+ 40%) van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd.

  Bij grotere ontslagaanvragen wordt het totale subsidiebedrag met 5% verminderd als u in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen als bedoeld in de Wet melding collectief ontslag (WMCO) doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een WMCO-werkgebied ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt.

  Dividend en bonus
  In de NOW 2.0 zijn voorwaarden opgenomen dat bedrijven geen dividend of bonussen mogen uitkeren, of eigen aandelen mogen kopen over 2020 als een subsidie van € 125.000 of meer wordt ontvangen. Bij bonussen is dit beperkt tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen.

  Scholing
  Voor de NOW 2.0 geldt voor u een inspanningsverplichting om uw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. U kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen.

  Subsidie aanvragen
  De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Wederom het verzoek om deze zelf aan te vragen door middel van onderstaande link: https://now.uwv.nl/
  Volgende gegevens nodig voor de aanvraag: 

  • Loonheffingsnummer
  • 4 maanden aankruisen voor de aanvraag, let op aansluitend met eerste aanvraag!
  • Verwachte daling in omzet, ons advies is zet dit % niet te hoog in, je kan beter achteraf nog wat extra terug verwachten
  • Zakelijke bankrekeningnummer incl. scan van afschrift betreffende bank

  De aanvraag is nagenoeg gelijk aan de aanvraag NOW1

  Beschikking ten behoeve van de afrekening
  Hierbij willen wij ook aan iedereen vragen (voor zover nog niet is gebeurd) om de beschikking naar ons door te mailen of op te sturen/af te geven zodat wij voorbereidingen kunnen treffen om de definitieve afrekening in orde te maken.

  Akkoord voor publicatie
  Als u NOW aanvraagt, gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden. Alle andere gegevens, zoals uw adres, worden dus niet openbaar gemaakt.
  Vanaf eind juni 2020 publiceert UWV dit op de website. Dit geldt ook als u de eerste aanvraagperiode NOW heeft aangevraagd. Het kabinet moet namelijk transparant zijn, omdat de NOW een subsidie is die van publiek geld wordt betaald.

  Voor vragen kunt u ons altijd contact met ons opnemen door te mailen info@first-choice.nl of bellen naar 0115 691496.

  Contactgegevens

  Stationsstraat 5
  4571 LA Axel
  +31 (0) 115-691496
  info@first-choice.nl
  KvK nummer: 83284672