Bel mij terug

Heeft u vragen over onze producten en diensten en wilt u dat wij telefonisch contact opnemen? Vul onderstaand formulier in en wij bellen u terug.

Uw Naam
Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Toelichting

Vernieuwde kleineondernemersregeling

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling vervangen door een nieuwe. In plaats van korting op de BTW, kunt u vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling.

Huidige regeling
Als u na aftrek van voorbelasting minder dan €1.883 aan BTW aan de Belastingdienst
moet betalen, heeft u recht op vermindering van het te betalen BTW-bedrag. Hoe groot de vermindering is, hangt af van het te betalen BTW-bedrag als u de regeling niet zou toepassen.

Verandering
Gaat u gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemingsregeling, dan hoeft u geen BTW-aangifte meer te doen. Daarvoor gelden twee voorwaarden:
1. uw omzet mag niet hoger zijn dan €20.000 per kalenderjaar; en
2. uw bedrijf moet in Nederlands zijn gevestigd.
Een tweede, misschien wel belangrijkere verandering is de kleineondernemersregeling vanaf 2020 ook gaat gelden voor rechtspersonen, zoals stichtingen verenigingen en bv’s. Nu hebben alleen IB-ondernemers(zzp’er, zelfstandige of eenmanszaak) en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een vof of maatschap, recht op belastingvermindering.

Geen BTW-aangifte
Als u vanaf 2002 kiest voor de nieuwe, dan:
· mag u geen BTW meer in rekening brengen bij klanten
· kunt u de BTW die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
· hoeft u geen BTW-aangifte meer te doen
De vrijstelling geldt voor ten minste drie jaar.
U moet uw omzet wél bijhouden voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Contactgegevens

Stationsstraat 5
4571 LA Axel
+31 (0) 115-691496
info@first-choice.nl